03.09.2017

MahrGear зубовимірюваня

Зубовимірювальні центри MarGear GMX компанії Mahr забезпечують ефективний і швидкий аналіз відхилень і параметрів зубчастих вінців. Вони можуть встановлюватись безпосередньо в цехах як окреме обладнання або інтегруватись у виробничу мережу.

Результатом є безпосередня оцінка відхилень і автоматична компенсація похибок обробки на зуборізних верстатах. Системні рішення забезпечують максимальну гнучкість і доступність в рамках сучасного зубообробного виробництва.

Клас точності

Зубовимірювальні центри класу точності 1 для вимірювання зуба відповідно до VDI / VDE 2612/2613 Група 1 при 20 ° C ± 2 ° C, вісь обертання виробу відповідає точності машин для вимірювання круглості.

• Зручний і чуйний інтерфейс.
• Програмне забезпечення вимірювання зубчастого вінця MarWin.
• Просте складання програм в режимі навчання.
• Тривимірна візуалізація геометрії зубчастого вінця.
• Експорт даних в Q-DAS qs-STAT.

МОЖЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ

Зубовимірювальні центри GMX дозволяють проводити повністю автоматичне вимірювання:

 • конічних коліс зі спіральним зубом і гіпоїдних конічних коліс
 • циліндричних прямозубих і косозубих коліс
 • коронних зубчастих коліс
 • циліндричних конічних і несиметричних зубчастих коліс
 • зубчастих секторів
 • спеціальних зуборізних інструментів за запитом
 • колінчастих валів, розподільних валів, поршнів (опція)
 • черв'ячних фрез
 • циліндричних черв'яків
 • шеверів
 • зуборізальних довбачів
 • вінців синхронізаторів
 • зубчастих коліс бевелоідного зачеплення

Короткі технічні дані:

GMX 275 W

Вимірювання по осі X 180 мм
Вимірювання по осі Y 150 мм
Вимірювання по осі Z 320 мм
Найбільший діаметр, D 275 мм
Відстань між центрами 450 / 700 мм
Найбільша вага деталі 60 / 80 кг

GMX 400 W/ZLW

Вимірювання по осі X 200 мм
Вимірювання по осі Y 200 мм
Вимірювання по осі Z 320 (650*) мм
Найбільший діаметр, D 400 мм
Відстань між центрами 450 / 700 мм
Найбільша вага деталі 60 / 80 кг

GMX 600

Вимірювання по осі X 300 мм
Вимірювання по осі Y 600 мм
Вимірювання по осі Z 700 мм
Найбільший діаметр, D 600 мм
Відстань між центрами 1000 мм
Найбільша вага деталі 100 / 300 кг

ЯКІ ПАРАМЕТРИ МОЖНА ВИМІРЯТИ

ВИМІРЮВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАТИХ КОЛІС

• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання зовнішнього та внутрішнього зуба з кутом нахилу до 90 °
• Оцінка результатів за DIN 3962 або з вільним завданням допусків
• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання профілю, бічної лінії (напрямку), кроку, радіального биття, товщини зуба, розміру по кулькам / роликам
• Бочкоподібні і конічні зубчасті колеса
• Оцінка обниження головки і ніжки зуба
• Відображення полів допусків, K-діаграми
• Вимірювання скручування зуба
• Вимірювання діаметра вершин і западин
• Вимірювання зубчастих секторів
• Вимірювання зуба і оцінка результатів від модуля 0.3

ВИМІРЮВАННЯ КОНІЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання топографії бічній поверхні на підставі номінальних значень або еталонного колеса, а також оцінка похибки кроку і радіального биття
• Вибір сітки бічної поверхні до 15 x 15 точок
• Обчислення усередненої бічної поверхні
• Обчислення товщини зуба в нормальному і торцевому перетині
• Вимірювання і оцінка висоти зуба, кутів конусів
• Обчислення кутів профілю та спіралі
• Відхилення від вимірювання форми бічної поверхні
• Обчислення помилки кроку за DIN 3965

ВИМІРЮВАННЯ ЧЕРВ'ЯКА

• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання профілю, бічної лінії (напрямку), кроку і товщини зуба черв'яків за DIN 3975
• Оцінка черв'яків з профілями A, N, I або K
• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання дуплексних черв'яків
• Вимірювання осьового або торцевого кроку
• Вимірювання скручування
• Оцінка бочкоподібності
• Оцінка на підставі K-діаграм
• Оцінка на підставі вільно встановлених допусків

ВИМІРЮВАННЯ ЧЕРВ'ЯЧНИХ ФРЕЗ

• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання осьового і радіального биття буртиків
• Вимірювання кроку і напрямку стружкових канавок
• Вимірювання профілю на ріжучій кромці або нижче ріжучої кромки
• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання гвинтової лінії і кроку зубів
• Оцінка похибки профілю і розташування передньої поверхні
• Оцінка товщини зуба
• Аналіз відповідності DIN 3968 і іншим стандартам

ВИМІРЮВАННЯ ЗУБОРІЗНИХ ДОВБАЧІВ

• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання довбачів з евольвентним профілем за DIN 1829
• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання зуборізних довбачів зі спеціальним або неевольвентним профілем (опція)
• Вимірювання довбачів для зубчастих секторів (опція)
• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання ріжучої кромки і загальних параметрів зуба
• Вимірювання профілю за вибором на заданій висоті або на ріжучої кромці
• Типи довбачів: хвостові і дискові, прямозубі або косозубі
• Передня поверхня: конічна заточка або ступінчаста заточка
• Оцінка параметрів за DIN 1829

ВИМІРЮВАННЯ ШЕВЕРІВ

• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання зуборізних шеверів
• Оцінка параметрів за DIN 3962 або на підставі вільно встановлених допусків
• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання профілю, бічної лінії (напрямку), кроку, радіального биття, товщини зуба, розміру по кулькам / роликам
• Аналіз бочкоподібності
• Автоматичне налаштування траєкторії вимірювання
• Автоматичне розпізнавання положення стружкових канавок шевера для врізного шевінгування (зі спіральним розташуванням канавок)
• Вимірювання і оцінка результатів вимірювання інструментів для накочування і доведення